Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MSc Ive Musulin

Dana 10.03.2020. godine u 13,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam kandidat MSc Iva Musulin pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Efekti kineziološkog tretmana kod osoba sa funkcionalnom distonijom“.

.