Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata MSc Sima Salapure

Dana 04.06.2018. godine u 11,00 časova u Amfiteatru na Fakultetu za sport i turizam  kandidat MSc Simo Salapura pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom „Efekti adaptiranog karate programa u tretmanu osoba sa smetnjama u razvoju“.