Fakultet za sport i psihologiju

Javna odbrana doktorske disertacije

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata Nikolić Miloša pod nazivom: 

Doprinos elemenata fudbala efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta
održaće se u sredu, 01. marta 2023. godine sa početkom u 12h u amfiteatru fakulteta.