Fakultet za sport i turizam

Kinematička i dinamička analiza zaveslaja u veslanju – Nebojša Ilić