Fakultet za sport i turizam

Kinematička i dinamička analiza zaveslaja u veslanju – Nebojša Ilić

Doktorsku disertaciju kandidata Nebojše Ilića, na temu „Kinematička i dinamička analiza zaveslaja u veslanju“, možete pogledati ovde:

Doktorska disertacija Nebojša Ilić (PDF)