Fakultet za sport i turizam

Konačne rang-liste prijemnog ispita za smer Fizičko vaspitanje i sport i Psihologija, Jul 2019.