Fakultet za sport i psihologiju

Konferencija Turizam i razvoj 2017.

Četvrta po redu konferencija Turizam i razvoj (Tourism and Development) ove godine je održana u Brežicama od 29. novembra do 1. decembra. Konferencija predstavlja zajednički projekat Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada, Univerziteta Libertas iz Zagreba i Fakulteta za turizam iz Brežica, Univerziteta u Mariboru. U fokusu ovogodišnje Konferencije je bilo razmatranje sportskog i aktivnog turizma, a profesori sa Fakulteta za sport i turizam su prezentovali dva svoja rada: “Contribution of veterans’ competitions to development sports and recreational tourism“ i “Sport and recreational tourism as an agent for development of rural areas“ .

Konferencija je bila dobra prilika za upoznavanje sa primerima dobre prakse iz oblasti sportsko-rekreativnog turizma, organizacije sportskih događaja i prilagođavanje sportsko-rekreativno-turističke ponude osobama sa posebnim potrebama. Uvodničari su bili Johan R. Edelheim, Damjan Pintar i Dolores Kores koji su svojim bogatim naučnim i stručnim iskustvom naglasili aktuelnost problematike. Tokom trodnevnog trajanja Konferencije, bilo je prezentovano više od 30 radova istraživača iz različitih delova Evrope. Takođe, upriličen je i sastanak Borda konferencije, tokom kojeg su prisutni predstavnici sve tri partnerske institucije razgovarali o pravcima dalje saradnje, o temi Konferencije za narednu godinu, a takođe je urađena i interna evaluacija ovogodišnje konferencije. Ocenjeno je da je značaj ovog naučnog događaja veliki, kako sa aspekta usavršavanja i razmene savremenih naučnih i stručnih dostignuća, tako i sa aspekta uspostavljanja šire saradnje među visokoškolskim institucijama iz regiona, posebno u oblasti usavršavanja i razmene studenata i profesora, kao i kreiranja zajedničkih studijskih programa.

Sledeće, 2018. godine, Konferencija Turizam i razvoj će se održati u Novom Sadu, a domaćin konferencije će biti Fakultet za sport i turizam. Tema Konferencije će biti posvećena mogućnostima saradnje u oblasti turizma.