Fakultet za sport i psihologiju

Konkurs za osposobljavanje kadrova u sportu

Obaveštavamo sve zainteresovane da od 24. januara 2018. godine počinje prijavljivanje na konkurs za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instuktor specijalista, sportsko rekreativni voditelj, nacionalni sportski sudija i operativni sportski menadžer.

Nastava počinje 02. marta 2018. godine, a prijavljivanje zainteresovanih kandidata vrši se u prostorijama Fakulteta ili elektronskim putem. Više informacija i elektronsku prijavu možete pronaći ovde.

Dobro došli na TIMS i naše programe stručnog osposobljavanja.