Fakultet za sport i psihologiju

Konkurs za osposobljavanje kadrova u sportu

Obaveštavamo sve zainteresovane da od 1. septembra 2017. godine počinje prijavljivanje na konkurs za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instuktor specijalista u odgovarajućoj sportskoj grani, sportsko rekreativni voditelj, nacionalni sportski sudija i operativni sportski menadžer .

Prijavljivanje zainteresovanih kandidata vrši se u prostorijama Fakulteta ili elektronskim putem, a više informacija i elektronsku prijavu možete pronaći ovde.

Dobro došli na TIMS i naše programe stručnog osposobljavanja.