Fakultet za sport i psihologiju

KONKURS ZA STIPENDIRANU STRUČNU PRAKSU U OKVIRU ERAZMUS+ PROGRAMA

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za stipendiranu stručnu praksu za februar i mart školske 2021/22. godine. U pitanju je odlazak na stručnu praksu u jednu od zemalja EU u instituciju ili klub po Vašem izboru. Konkurs je otvoren za studente master studija, apolvente, kao i za studente koji su završili studije pre manje od godinu dana. Ukupan broj razmena je 2 (dva).

 

ROK ZA PRIJAVU

10.01.2022.

TRAJANJE MOBILNOSTI

Minimum 2 meseca – do 31. Marta 2022.

 

VAŽNE NAPOMENE

  1. Prilikom pripreme predloga ugovora potpisuje se ugovor sa institucijom ili klubom u kojem bi student obavljao praksu.
  2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika.
  3. Visina stipendija je do 500 EUR, sa mogućnošću dobijanja dodatnih 100 eura kao i plaćenog puta. Takođe postoji mogućnost za studente sa smanjenim finansijskim mogućnostima da dobiju 250 eura pomoći mesečno.
  4. Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
  5. Jezička podrška (Online Linguistic support – OLS): OLS je portal za testiranje jezičkih sposobnosti selektovanih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Više o portalu možete videti na https://erasmusplusols.eu/en/

Da bi se prijavili na konkurs, zainteresovani kandidati moraju da dostave:

  1. Motivaciono pismo

Kriterijumi za izbor:

  1. Uspeh postignut tokom dosadašnjih studija;
  2. Redovnost pohađanja nastave
  3. Poznavanje engleskog jezika (minimum B1 nivo)

Pozivamo studente da se prijave za mobilnost i iskoriste mogućnosti koje su im na raspolaganju kroz Erasmus+ program.

Prijave šaljite na mail: valentina.djoric@tims.edu.rs

Sve dodatne informacije o ovogodišnjim mogućnostima za razmenu studenata, aktuelnom konkursu, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, zainteresovani studenti mogu dobiti od saradnika za Erasmus+ program.

Valentina Đorić – valentina.djoric@tims.edu.rs

Svesni smo da pandemija COVID-19 značajno utiče na mobilnosti, pa ćemo se u skladu sa njom i ponašati.