Fakultet za sport i psihologiju

Novi ciklus Stručnog osposobljavanja na Tims.u

U petak, 15. marta 2019. godine, počela je nastava u okviru novog ciklusa Stručnog osposobljavanja za sticanje zvanja „Sportski operativni trener“. Opšti deo kursa polaznici će slušati na Fakultetu, nakon čega će se pristupiti realizaciji užestručne nastave u zavisnosti od sportske grane. Nastava se održava petkom od 15 od 19 i subotom od 9 do 15 časova.