Fakultet za sport i psihologiju

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE – APRLISKI ISPITNI ROK

Aprilski ispitni rok, za sve studente koji nisu položili ispite u januarsko februarskom ispitnom roku biće održan od 25. do 29. maja 2020. godine. Prijava ispita za ovaj ispitni rok vršiće se isključivo online preko sledećeg linka https://www.tims.edu.rs/prijava-ispita/, a krajnji rok za prjavu je 15. maj. Pravo prijave u ovom ispitnom roku imaju studenti koji su upisali tekući semestar.

Raspored ispita biće objavljen tek nakon uvida u broj prijavljenjih studenata za ovaj ispitni rok, kako bismo izbegli velike gužve u prostorijama Fakulteta.