Fakultet za sport i psihologiju

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE – DIPLOMSKI ISPIT

Obaveštavamo studente koji su stekli uslov za izlazak na diplomski ispit da je rok za prijavu za polaganje diplomskog ispita 15.05.2020.
Diplomski ispit će se polagati 01.06. 2020.