Fakultet za sport i psihologiju

Osvrt na stonotenisko takmičenje za sportiste sa invaliditetom održano u Egeru (Mađarska) 15-20.03.2017.

U sportu osoba sa invaliditetom, vrsta i stepen oštećenja značajni su faktori koji se dovode u vezu sa fizičkim i mentalnim sposobnostima sportiste. Kako bi se minimizirao uticaj ovih faktora na sportsko postignuće, u strukturu takmičenja uvodi se klasifikacija. Danas se sprovodi funkcionalni pristup klasifikacije koji se razlikuje u zavisnosti od toga koji sport je u pitanju. U ovom sistemu se obrazuju takmičarske klase koje spotistima sa različitim vrstama invalidnosti, ali istom funkcionalnošću, obezbeđuju ravnopravne uslove za postizanje sportskog rezultata. Klasifikacija se odvija se u skladu sa regulativama i propisima koje donose međunarodne sportske federacije koje su članice Međunarodnog paraolimpijskog komiteta (MPK). Svaka sportska federacija u skladu sa smernicama MPK-a odlučuje za koju vrstu invalidnosti će razvijati sistem klasifikacije. Tako, postoje sportovi u kojima je prisutna samo jedna klasa koja se odnositi na istu vrstu invalidnosti (golbal), samo jedna klasa koja se odnosi na više vrsta invalidnosti (hokej), odnosno više klasa koje obuhvataju različite vrste invalidnosti (plivanje, stoni tenis, atletika i dr.). Klasifikaciju sprovode lica edukovana od strane sportskih federacija. Klasifikatori su dužni da se pored realizacije klasifikacionog procesa na takmičenju, kontinurano edukuju i učestvuju u razvoju istog. Neophodno je da klasifikatori šire svest o značaju primene sportske klasifikacije, koja se znatno razlikuje od klasifikacije koja za osobe sa invaliditetom može biti primenjena u sportskim aktivnostima (susreti, druženja) koje nisu pod pokroviteljstvom MPK-a. Obaveza klasifikatora je i da učestvuju u pronalaženju materijalnih dokaza (naučnih) koji bi znatno doprineli razvoju pravila i propisa, a u cilju obezbeđivanja idealnih uslove za ravnopravno takmičenje, posebno u sportovima u kojima učestvuju sportisti sa različitim vrstama invaliditeta.

Stoni tenis je jedan od najarsprostranjenijih sportova u svetu, zastupljen je na svim kontinentima, a osobe sa invaliditetom u značajnoj meri uzimaju učešće u ovom sportu. U porodici Paraolimpijskih sportova, pored plivanja i atletike, klasifikatori u stonom tenisu doprinose i razvoju klasifikatorskog sistema kako na internacionalnom, tako i na nacionalnom nivou. U Republici Srbiji na takmičenjima nacionalnog nivoa, sportska klasa za stonotenisere sa invaliditetom dodeljuje se tek od 2007. godine. Romana Romanov, profesorka zaposlena na Fakultetu za sport i turizam, sertifikovani je klasifikator Svetske stonoteniske federacije – Para-stoniteniske uprave (International Table Tennis Federation-Para Table Tennis Division, ITTF-PTT), i za sada jedina u Srbiji ima licencu za dodeljivanje stonoteniske sportske klase. Profesorka Romanov već deset godina se kontinuirano edukuje za potrebe klasifikacije, a ITTF-PTT je 2012. godine nominuje za internacionalnog klasifikatora. Do sada je dodeljivala sportsku klasu na internacionalnim takmičenjima za faktor 20 i 40 i to: u Francuskoj, Belgiji, Španiji, Italiji, Mađarskoj, kao i na takmičenjima faktora 50: Evropske Para-Igre za mlade (Varaždin, Hrvatska, 2014) i Evropske Univerzitetske Igre 2016. (Zagreb – Rijeka, Hrvatska).