Fakultet za sport i psihologiju

Otvoreno, iz iskustva

Javna tribina o socijalnoj inkluziji u organizaciji „Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Novog Sada“, održana je 28. avgusta, a jedan od govornika bila je i prof. dr Romana Romanov. Govorila je o svom iskustvu u radu sa studentima Fakulteta za sport i turizam na predmetu Adaptirano fizičko vežbanje, o svom radu sa reprezentativcima stonoteniserima sa invaliditetom, o kategorisanju sportista sa invaliditetom pod okriljem Svetske stonoteniske federacije, kao i o problematici koja je prisutna u svakodnevici osoba sa invaliditetom u oblasti sporta.

Pored tema koje su se doticale predrasuda, obrazovanja, inicijativa, ali i aktivizma osoba sa invaliditetom u različitim sferama društva, govorilo se i o učešću dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom u sportu i sportsko-rekreativnim aktivnostima. Tom prilikom, još jednom je potvrđena univerzalna vrednost sporta i sportsko-rekreativnih aktivnosti: prvenstveno zdravstvena dobrobit i svrsishodnija socijalna integracija. Tokom izlaganja dat je i kritički osvrt, tačnije, ukazano je na činjenicu da postoji mali broj sportskih stručnjaka i sportsko-rekreativnih programa koji bi bili dostupni ovoj populaciji.

Fakultet za sport i turizam kao društveno odgovorna visokoškolska ustanova, pomenuti problem rešava programskom inicijativom. Putem formalnog i neformalnog obrazovanja doprinosi se osposobljavanju stručnjaka za rad sa osobama sa invaliditetom i sa decom koja imaju smetnje u razvoju. Svi studijski programi na Fakultetu se realizuju u skladu sa principima i preporukama za inkluzivno obrazovanje. Ono što je do skoro bilo nemoguće, da osoba sa oštećenjem telesnog integriteta, korisnik kolica, diplomira na smeru koji obrazuje studente za profesore fizičkog vaspitanja i sporta, na Fakultetu za sport i turizam je sada, u potpunosti, omogućeno.

Dakle, profesor fizičkog vaspitanja ne mora isključivo biti osoba iz tipične populacije, već može biti i osoba sa invaliditetom.

(Foto: MTomic)