Fakultet za sport i psihologiju

Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije

Prijemni ispiti za upis na osnovne akademske studije na Fakultetu za sport i turizam biće održani u sledećim terminima:

  • 02. jula 2018. godine u 9h za upis na studijski program Fizičko vaspitanje i sport
  • 03. jula 2018. godine u 10h za upis na studijski program Sportska psihologija
  • 03. jula 2018. godine u 10h za upis na studijski program Menadžment i biznis u turizmu

Rang liste kandidata biće objavljene 03.07.2018.godine i 04.07.2018. godine.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu uspeha iz srednje škole ( najviše 40 bodova) i rezultata ostvarenih na klasifikacionom ispitu ( najviše 60 bodova).