Fakultet za sport i psihologiju

Pristupno predavanje

Javno pristupno predavanje dr Violete Petković na temu “Značaj interkulturalne kompetencije u obrazovanju” i dr Nikoline Kuruzović na temu ” Efekti i determinante interpersonalnih odnosa” održaće se u sredu 04. marta u amfiteatru Fakulteta za sport i turizam u 13h.