Fakultet za sport i psihologiju

Prof.dr Zoran Đokić na Univerzitetu u Pečuju

U periodu od 21-25. novembra 2022. godine prof. dr Zoran Đokić je u sklopu ERASMUS+ mobilnosti nastavnog osoblja boravio na Univerzitetu u Pečuju, na Fakultetu zdravstvenih nauka (Faculty of Health Sciences) i održao predavanja i vežbe na master studijama, usmerenja stoni tenis, na departmanu za sport ovog fakulteta.

Nakon održane nastave, zajedno sa profesorima Fakulteta zdravstvenih nauka, profesor Đokić je posetio košarkašku “Ratgeber Akademiju”, gde je domaćin, Profesor Laslo Ratgeber pokazao samu akademiju i način rada sa mladjim kategorijama. Profesor je prisutvovao i otvaranju najnovijeg centra za rehabilitaciju sportista pri ovoj košarkaškoj akademiji.