Fakultet za sport i psihologiju

Prostori, kultura, teorija i praksa

U okviru predmeta Resursi u turizmu na prvoj godini studijskog programa Menadžment i biznis u turizmu proučavaju se kulturni resursi, u koje se ubrajaju kulturna dobra (materijalna i nematerijalna), kultura kao stil života, manifestacije i novoizgrađene atrakcije. Jedan od kulturnih prostora gde se čuvaju artefakti materijalne kulture jeste i Muzej Vojvodine, u kojem se nalaze tragovi života i civilizacija koje su živele na našim prostorima od praistorije.

Ovaj muzej je specifičan zato što nije samo institucija koja čuva i izlaže istorijske predmete. Svojim programima animacije i „oživljavanja“ predmeta i postavki, pedagog i kustos Slađana Velendečić daje dobar primer kako priče iz prošlosti mogu da se prenesu današnjim posetiocima. Od kuća, alata i predmeta za svakodnevnu upotrebu, do narodnih nošnji i ukrasa, ova bogata zbirka i živa priča nas je odvela u neka stara vremena i pokazala nam da su ljudske potrebe za funkcionalnošću, ali i estetikom u svakodnevnom životu slične, bez obzira u kom periodu živimo.