Fakultet za sport i psihologiju

Radionica konverzacije na engleskom jeziku

U utorak, 17.4. održana je tematska radionica konverzacije na engleskom jeziku, sa temom “Communication skills”. Gost predavač je bila Prof. dr Violeta Zubanov, a radionica je protekla u interaktivnoj diskusiji studenata i nastavnika na engleskom jeziku, čineći ovaj događaj dvojako edukativnim i inspirativnim.
A theme conversation club workshop was held on 17.4. with “Communication skills” as the topic of the day. The guest lecturer was our very own associate professor Violeta Zubanov, PhD, who stimulated the students and teachers present to a lively discussion in English, making this event both educational and inspiring.