Fakultet za sport i psihologiju

Razmena nastavnog osoblja na Univerzitetu Fatih Mehmet Sultan u Istanbulu

Od 1. do 4. aprila, profesori Fakulteta za sport i psihologiju TIMS, doc. dr. Nikolina Kuruzović i predavač jezika Valentina Đorić boravile su na Univerzitetu Fatih Mehmet Sultan u Istanbulu. Razmena osoblja je bila u okviru Erasmus + programa K131 i obuhvatala je obuku u Internacionalnoj kancelariji Univerziteta u Istanbulu kako bi se na matičnom fakultetu poboljšala međunarodna i međuinstitucionalna saradnja. Sastanci su doprineli formiranju budućih razmena studenata ova dva univerziteta kao i stvaranje prilika za buduće projekte Evropske Unije u visokom obrazovanju. Upoznavanjem sa sistemom rada univerziteta, kao i samog Fakulteta za Psihologiju, profesori su dobili značajne uvide koji će poslužiti kao ideje za poboljšanje fukcionisanja rada na matičnom fakultetu.

Univerzitet Fatih Mehmet Sultan je prestižni univerzitet koji sarađuje sa preko 150 država i ima oko 7000 studenata i 8 kampusa.