Fakultet za sport i psihologiju

Studenti turizma na terenskom obilasku Petrovaradinske tvrđave

Studenti četvrte godine studijskog programa Turizam, su u okviru predmeta Lokalni razvoj, obišli Petrovaradinsku tvrđavu i deo turističkih sadržaja vezanih za ovaj znameniti spomenik kulture. Cilj obilaska bio je upoznavanje sa turističkom ponudom, sagledavanje aktivnosti različitih aktera iz javnog, privatnog i civilnog sektora, kao i kritički osvrt uz razmatranje načina za unapređenje turističke ponude. Studenti su imali priliku da komuniciraju sa kustoskinjom Muzeja grada, predsednicom Udruženja „Suburbium“i vlasnikom kafe galerije „Dublin“.

Ovom prilikom se diskutovalo o prostorima na Gornjoj tvrđavi koje su studenti posetili, kao i o vizijama i planovima svih aktera. Pored upoznavanja i analize turističke ponude na Tvrđavi, svrha ovog terenskog obilaska, bila je i praktikovanje engleskog jezika kroz diskusiju na teme iz oblasti turizma. U tu svrhu je, pored predmetne profesorke doc. dr Ivane Volić, obilasku prisustvovao i nastavnik engleskog jezika Mladen Tomić.