Fakultet za sport i psihologiju

Svečani prijem nove generacije studenata

Svečani prijem studenata upisanih u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2019/2020. godine na studijske programe Psihologija i Fizičko vaspitanje i sport, održaće se u utorak, 01. oktobra u amfiteatru Fakulteta, sa početkom u 10:30h.