Fakultet za sport i psihologiju

TIMS Acta (2019) Vol 13, No 2

Novogodišnji i božićni praznici su vreme darivanja, pa vam tako i mi, pred kraj ove, 2019. godine, sa zadovoljstvom predstavljamo novi broj našeg časopisa Tims.Acta. Teme su prilično raznovrsne, pa verujemo da će vam naš izbor, i ovoga puta, biti koristan izvor naučnih informacija i podstrek za dalju naučnu produkciju.

Rok za prijavu radova za naredni broj je 20. april 2020. godine.

Želimo Vam srećnu i uspešnu Novu godinu i radostan Božić!

 


1. PREDUZETNIŠTVO U TURIZMU KAO IZBOR PROFESIONALNOG USMERENJA MLADIH
Milan Nešić, Violeta Zubanov, Ivana Mišković

2. FILM TOURISM AS A TOOL OF TOURISM DEVELOPMENT: The Representation of Scotland in the Outlander TV series
Jasna Potočnik Topler, Tjaša Špenko

3. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U SLUŽBI MODELOVANJA TRENAŽNOG PROCESA
Jovan Plećaš

4.  THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING, WITH REFERENCE TO TOURISM CURRICULA IN HIGHER EDUCATION
Mladen Tomić, Danijela Čolić

5. OSOBINE LIČNOSTI USPEŠNIH PREDUZETNIKA
Jelena Sokić, Stanislava Popov