Fakultet za sport i psihologiju

TIMS Acta (2020) Vol 14, No 2

Poštovane kolege,

sa zadovoljstvom vam predstavljamo novi broj časopisa Tims.Acta (Vol 14 No 2) koji simbolično objavljujemo na Savindan, dan začetka prosvetiteljstva u Srbiji.

Zahvaljujemo se autorima i svima koji su doprineli da i u uslovima pandemije iznedrimo ovaj broj, i pozivamo vas da nastavite sa prilaganjem radova.

Vaša Redakcija

 

Kvalitet bliskih odnosa u odraslom dobu: uloga personalnih i sredinskih faktora
Nikolina Kuruzović

IMPLICITNI STAVOVI VASPITAČA PREMA DAROVITOJ DECI
Vesna Barzut, Jelena Blanuša, Dijana Krstić

MODEL UČENJA ENGLESKOG JEZIKA KOD STUDENATA SPORTA
Valentina Đorić

COVID-19 PRILIKA ILI PRETNJA EVROPSKOM TURIZMU
Patricia Ardeljan, Laura Mariana Cismaș, Vera Medić

STATUS POREMEĆAJA PRODUŽENE OŽALOŠĆENOSTI U MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI BOLESTI (MKB-11)
Radomir Belopavlović, Zdenka Novović

ESPORT – IZMEĐU ZAVISNOSTI OD INTERNET IGARA I (TRADICIONALNOG) SPORTA
Jelena Sokić, Aleksandra Crvenko

Prikaz knjige pod naslovom Metode za putopisce, Čarlsa Mansfilda
Jasna Potočnik Topler