Fakultet za sport i psihologiju

Tims.Acta 2021, Vol 15, No 1

Poštovane kolege,

novi broj Tims.Acta (Vol 15 No 1) je pred vama. Od narednog broja u časopisu će se objavljivati radovi iz oblasti sporta i psihologije, kao i srodnih naučnih disciplina, te će u skladu sa tim i naziv časopisa biti promenjen i glasiće: TIMS Acta: Journal of Sport Sciences and Psychology .
Zahvaljujemo se kolegama koji su, svih ovih godina, prilježno prilagali radove iz oblasti turizma, a vas ostale pozivamo na dalju saradnju.
Vaša Redakcija
1. COMPARISON BETWEEN EUROPEAN ELITE SENIOR AND JUNIOR FEMALE TABLE TENNIS PLAYERS: RALLY LENGTH AND SERVE-RECEIVE GAME
Jason Davide Luini, Michael Fuchs, Zoran Djokic, Ivan Malagoli Lanzoni, Goran Munivrana
Polyxeni Moira, Dimitrios Mylonopoulos, Elli Terzoglou
Paraskevi Kakaroucha