Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Violeta Zubanov

Prof. dr Violeta Zubanov

Po osnovnom obrazovanju sociolog, magistrirala je i doktorirala u oblasti menadžmenta, a sfere njenog naučnog interesovanja jesu menadžment i organizaciono ponašanje. Univerzitetsku karijeru je započela…