Fakultet za sport i psihologiju

Prof. dr Violeta Zubanov

Po osnovnom obrazovanju sociolog, magistrirala je i doktorirala u oblasti menadžmenta, a sfere njenog naučnog interesovanja jesu menadžment i organizaciono ponašanje. Univerzitetsku karijeru je započela 1999. godine na Univerzitetu „Braća Karić“, a na Fakultetu za sport i turizam zaposlena je od 2011. godine. Profesor je na predmetima Upravljanje procesima komunikacije s potrošačima, Komunikologija, Liderstvo i personalni menadžment, Sociologija i Etika. Od 2012. godine je glavna i odgovorna urednica naučnog časopisa Tims.Acta koji je zvanična publikacija Fakulteta za sport i turizam.

 

Naučne i stručne kvalifikacije nastavnika (PDF)