Fakultet za sport i psihologiju

Učešće na Konferenciji studenata psihologije

Studentkinje treće godine Psihologije sa Fakulteta za sport i turizam, od 20. do 23. aprila 2018. godine učestvovale su na praktično-naučnoj Konferenciji studenata psihologije koja se održavala na Zlatiboru, gde su se okupili studenti psihologije sa teritorije čitave Srbije. Konferenciju su organizovali studenti psihologije (članovi kluba psihologa Transfer) sa Filozofskog fakulteta iz Novog Sada.

Neki od ciljeva održane Konferencije su bili sticanje novih saznanja, međusobno se upoznaju i ostvare kontakte sa kolegama koji praktikuju struku, razmene iskustva i informacije sa studentima drugih fakulteta, kao i da se upoznaju sa netipičnim zadacima i poslovima psihologa.

Program je bio koncipiran od jutarnjih predavanja, panel diskusija, a nakon ručka i kratke šetnje, studentkinje su se vraćale na radionice koje su bile organizovane kako bi prisutni aktivno učestvovali u temama radionica za koje su se prethodno morali prijaviti. Neke od radionica su bile na teme: Forenzička psihologija, Transakcionalna analiza, Sportska psihologija, Rast i razvoj dece kroz igru, Racionalno-emotivna- bihejvioralna psihoterapija, itd.

Naše studentkinje su se vratile sa ovog puta obogaćene novim iskustvima, pozitivnim komentarima i novim idejama za dalji rad i unapređenje svojih znanja.

Po završetku naučno-praktične Konferencije, studentkinje su dobile sertifikate kojima se potvrđuje njihovo učešće i afirmišu stečena praktična znanja iz oblasti psihologije.

Crvenko Aleksandra, student Psihologije na TIMS-u