Fakultet za sport i psihologiju

Učešće studenata psihologije na konferenciji Savremeni trendovi u psihologiji

Studenti III i IV godine psihologije sa Fakulteta za sport i psihologiju TIMS, nastupili su 25. oktobra 2023. godine sa svojim istraživačkim radovima na međunarodnoj naučno-stručnoj konferenciji Savremeni trendovi u psihologiji koja je održana na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Radovi su prezentovani u okviru tzv. TraNSferovog podskupa koji organizuje istoimeno udruženje studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Naši studenti su prikazali četiri istraživačka rada, i to iz oblasti sportske psihologije, psihometrije, mentalnog zdravlja i kliničke psihologije. Ovom prilikom se pridružujemo lepim utiscima, pozitivnim komentarima i čestitkama koje su naši studenti primili povodom svojih prezentacija na konferenciji.

Navodimo prikazane radove, njihove autore (studente) i mentore (profesore):

–       Pol kao moderator odnosa između kontrole impulsa i učestalosti upotrebe pornografije

Studenti: Tamara Plavšić, Dejan Budinski, Anđela Lukić

Mentorke: Nikolina Kuruzović, Slavica Adamović-Zdravković

–       Psihološke determinante uspešnosti plivača

Studentkinje: Minja Dragišić, Olivera Prodanović, Sofija Milovanović, Milica Glavonić, Silvija Savanović

Mentor: Igor Beretić

–       Provera psihometrijskih karakteristika Upitnika socijalne anksioznosti (USA)

Studentkinje: Milica Glavonić, Sofija Milovanović, Silvija Savanović, Olivera Prodanović, Minja Dragišić

Mentorka: Marija Volarov

–       Značaj fizičke aktivnosti za mentalno zdravlje studenata

Studentkinje: Silvija Savanović, Minja Dragišić, Olivera Prodanović, Sofija Milovanović, Milica Glavonić

Mentorka: Stanislava Popov