Fakultet za sport i psihologiju

Upis na master studije

U toku je upis na master akademske studije u školskoj 2018/19. godini na studijske programe:

 • Master akademske studije (60 ESPB) – Turizam i razvoj
  (za sticanje akademskog zvanja Master menadžer) 
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport
  (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta ) 
 • Master akademske studije (60 ESPB) – Primenjena psihologija
  (za sticanje akademskog zvanja Master psiholog) 

Na master studije može se upisati lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije obima 240 ESPB.

Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

 • Kopija lične karte;
 • Diplomu ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama;
 • Dve fotografije (za indeks);
 • Uplatnicu na 6000,00 dinara za troškove upisa.

Rangiranje kandidata se vrši na osnovu uspeha na osnovnim akademskim studijama.

Sva dokumenta se predaju u originalu ili kao overene kopije najkasnije do 20.09.2018. godine.