Fakultet za sport i psihologiju

Uticaj obima i sadržaja kretnih aktivnosti na radnu sposobnost i telesni sastav mlađih adolescenata Koprivničko-križevačke županije – Marija Zegnal Koretić