Fakultet za sport i turizam

Prof. dr Zlatko Ahmetović

Prof. dr Zlatko Ahmetović

Odbranio je doktorsku disertaciju 1986. godine na Fakultetu za fizičku kulturu u Beogradu, pod mentorstvom prof dr. Pavla Opavskog. Od 1975. godine angažovan je u…