Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Tomislav Stantić

Doc. dr Tomislav Stantić

Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Subotici, a Medicinski fakultet i specijalizaciju iz oblasti radiologije u Novom Sadu.Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu…

Prof. dr Dušanka Đurović

Prof. dr Dušanka Đurović

Doktorirala je na Univerzitetu u Novom Sadu. Zvanje vanrednog profesora stekla je 2016. godine na Fakultetu za sport i turizam Univerziteta Edukons. Profesor je kliničke…

Prof. dr Bojan Međedović

Prof. dr Bojan Međedović

Diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu, magistrirao i doktorirao na Fakultetu za sport u turizam u Novom Sadu gde je zaposlen od 2007. godine….

Prof. dr Romana Romanov

Prof. dr Romana Romanov

Završila je osnovne studije na Fakutetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Postdiplomske studije završila je na Univerzitetu Novog Sada – ACIMSI i magistrirala…

Prof. dr Violeta Zubanov

Prof. dr Violeta Zubanov

Po osnovnom obrazovanju sociolog, magistrirala je i doktorirala u oblasti menadžmenta, a sfere njenog naučnog interesovanja jesu menadžment i organizaciono ponašanje. Univerzitetsku karijeru je započela…

Prof. dr Biljana Vitošević

Prof. dr Biljana Vitošević

Završila osnovne i magistarske studije na odseku Biologije na PMF u Prištini, a doktorirala na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu iz oblasti fiziologije. Oblasti…

Prof. dr Zdravko Vitošević

Prof. dr Zdravko Vitošević

Završio je osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini, a magistarske, doktorske studije i specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naučna oblast mu…

Prof. dr Zoran Đokić

Prof. dr Zoran Đokić

Doktorirao je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, usmerenje Košarka i stoni tenis. Zaposlen je na  Fakultetu za sport i turizam od…

Prof. dr Milan Nešić

Prof. dr Milan Nešić

Oblast naučnog rada: menadžment, menadžement u sportu, borilački sportovi. Višedecenijsko sportsko iskustvo, posebno u oblasti karatea (kao takmičar, trener, rukovodilac i menadžer). Objavio preko 100…

Prof. dr Dušan Perić

Prof. dr Dušan Perić

Predavao na nekoliko fakulteta u zemlji i inostranstvu. Kao kondicioni trener ostvario značajne rezultate sa vrhunskim sportistima. Bio šef struke u ASS za vreme najvećih…