Fakultet za sport i turizam

Doc. dr Vera Medić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1991. godine. Zvanje magistra finansijskog menadžmenta stekla je2002. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je iz oblasti strategijskog menadžmenta 2009….

Doc. dr Bogdan Tomić

Doc. dr Bogdan Tomić

Diplomirao i magistrirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u…

Doc. dr Stanislava Popov

Doc. dr Stanislava Popov

Doktorirala je na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u oblasti kliničke psihologije, a specijalističke studije završila u oblasti zdravstvene psihologije. Ima petnaestogodišnje…

Doc. dr Goran Tomka

Doc. dr Goran Tomka

Docent je na Fakultetu za sport i turizam iz Novog Sada i gostujući predavač na UNESKO katedri za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu i na…

Doc. dr Dušan Stupar

Doc. dr Dušan Stupar

Osnovne, master i doktorske studije završio je na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu. Zaposlen je na Fakultetu za sport i turizam u…

Doc. dr Tanja Petrović

Doc. dr Tanja Petrović

Osnovne, master i doktorske studije je završila na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju. Doktorirala je iz oblasti kliničke psihologije. Uspešno pohađala četvorogodišnju…

Doc. dr Srđan Milošević

Doc. dr Srđan Milošević

Na Fakultetu za sport i turizam zaposlen je kao docent. Predaje na svim nivoima studija. Oblasti njegovog interesovanja jesu turizam i razvoj turističkih destinacija. Bio…

Doc. dr Iva Škrbić

Doc. dr Iva Škrbić

Angažovana je kao predavač na predmetima Osnovi ekonomije, Preduzetništvo, Porodični biznis, Kreiranje i razvoj usluga, Ruralni razvoj i Ruralni turizam. Osnovne studije je završila na…

Doc. dr Ivana Volić

Doc. dr Ivana Volić

Završila je osnovne i magistarske studije turizma, specijalizirala planiranje zasnovano na kulturi i doktorirala na menadžmentu u kulturi i kulturnim politikama. Bavi se istraživanjima i…

Doc. dr Svetlana Lazić

Doc. dr Svetlana Lazić

Svetlana Lazić predaje predmete iz oblasti pedagoških nauka, a radi i kao profesor strukovnih studija u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom…