Fakultet za sport i turizam

MA Valentina Đorić

MA Valentina Đorić

Student je završne godine Doktorskih studija anglistike (oblast lingvistike) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobitnica je brojnih nagrada i stipendija za najbolje studente tokom studiranja….

MA Danijela Čolić

MA Danijela Čolić

Završila je osnovne i master studije Nemačkog jezika i nemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za…

MSc Vanja Radosavljević

MSc Vanja Radosavljević

Student doktorskih studija na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, oblast industrijsko-organizacijska psihologija. Stipendista Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i dobitnik nagrade Univerziteta u Novom…

MSc Strahinja Nikolić

MSc Strahinja Nikolić

Strahinja Nikolić je rođen 23.12.1984. godine u Vršcu. Specijalista je za razvoj svih vidova snage, i za kondiciju, a takođe je i sertifikovani specijalista za…

MSc Dragan Grujičić

MSc Dragan Grujičić

Dragan Grujičić je rođen 1979. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu sa odličnim uspehom. Osnovne i master studije je…

Doc. dr Nikolina Kuruzović

Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Beogradu iz oblasti Razvojne i Socijalne psihologije. Pohađala je četvorogodišnju edukaciju iz Integrativne…

Doc. dr Violeta Petković

Doc. dr Violeta Petković

Violeta Petković doktorirala je 2014. godine na Univerzitetu u Novom Sadu pri Asocijaciji centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja iz interdisciplinarne oblasti pedagogija…

Doc. dr Višnja Kisić

Doc. dr Višnja Kisić

Istoričarka umetnosti (Filozofski fakultet u Beogradu i Univerzitet Kolumbija, Misuri, 2009.), master kulturne politike i menadžmenta (Univerzitet umetnosti u Beogradu i Univerzitet Lion 2, 2010)…

Doc. dr Jelena Sokić

Doc. dr Jelena Sokić

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a specifična znanja u naučno-istraživačkom radu stekla kroz rad u kliničkom istraživačkom timu, Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju…

Doc. dr Ivana Mišković

Doc. dr Ivana Mišković

Predavač na predmetima Agencijsko poslovanje, E-biznis, Komplementarni sektori u turizmu i Aktivni turizam, koordinator Stručne prakse u turističkim agencijama i Terenskih vežbi.Karijeru je započela u…