Fakultet za sport i turizam

Mladen Tomić

Mladen Tomić

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon završetka studija radio je u školi engleskog jezika Active, a zatim je bio angažovan u…

MA Danijela Čolić

MA Danijela Čolić

Završila je osnovne i master studije Nemačkog jezika i nemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za…

MSc Strahinja Nikolić

MSc Strahinja Nikolić

Strahinja Nikolić je rođen 23.12.1984. godine u Vršcu. Specijalista je za razvoj svih vidova snage, i za kondiciju, a takođe je i sertifikovani specijalista za…

MSc Dragan Grujičić

MSc Dragan Grujičić

Dragan Grujičić je rođen 1979. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu sa odličnim uspehom. Osnovne i master studije je…

Doc. dr Višnja Kisić

Doc. dr Višnja Kisić

Istoričarka umetnosti (Filozofski fakultet u Beogradu i Univerzitet Kolumbija, Misuri, 2009.), master kulturne politike i menadžmenta (Univerzitet umetnosti u Beogradu i Univerzitet Lion 2, 2010)…

Doc. dr Jelena Sokić

Doc. dr Jelena Sokić

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a specifična znanja u naučno-istraživačkom radu stekla kroz rad u kliničkom istraživačkom timu, Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju…

Doc. dr Ivana Mišković

Doc. dr Ivana Mišković

Predavač na predmetima Agencijsko poslovanje, E-biznis, Komplementarni sektori u turizmu i Aktivni turizam, koordinator Stručne prakse u turističkim agencijama i Terenskih vežbi. Karijeru je započela…

Doc. dr Dragica Koldžin

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Magistarski rad pod naslovom Regionalna inovaciona politika u Evropskoj uniji – stanje i mogućnosti za AP Vojvodinu…

Doc. dr Vera Medić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1991. godine. Zvanje magistra finansijskog menadžmenta stekla je2002. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je iz oblasti strategijskog menadžmenta 2009….

Doc. dr Bogdan Tomić

Doc. dr Bogdan Tomić

Diplomirao i magistrirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u…