Fakultet za sport i turizam

Mladen Tomić

Mladen Tomić

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Nakon završetka studija radio je u školi engleskog jezika Active, a zatim je bio angažovan u…

MA Danijela Čolić

MA Danijela Čolić

Završila je osnovne i master studije Nemačkog jezika i nemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za…

Doc. dr Višnja Kisić

Doc. dr Višnja Kisić

Istoričarka umetnosti (Filozofski fakultet u Beogradu i Univerzitet Kolumbija, Misuri, 2009.), master kulturne politike i menadžmenta (Univerzitet umetnosti u Beogradu i Univerzitet Lion 2, 2010)…

Doc. dr Slađana Grujić

Doc. dr Slađana Grujić

Osnovne studije završila je na Fakultetu fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a doktorske studije na Fakultetu za sport i turizam. Predaje na predmetima Kolektivni…

Doc. dr Jelena Sokić

Doc. dr Jelena Sokić

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a specifična znanja u naučno-istraživačkom radu stekla kroz rad u kliničkom istraživačkom timu, Laboratoriji za eksperimentalnu psihologiju…

Doc. dr Ivana Mišković

Doc. dr Ivana Mišković

Predavač na predmetima Agencijsko poslovanje, E-biznis, Komplementarni sektori u turizmu i Aktivni turizam, koordinator Stručne prakse u turističkim agencijama i Terenskih vežbi. Karijeru je započela…

Doc. dr Nada Padejski Šekerović

Doc. dr Nada Padejski Šekerović

Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u oblasti kliničke psihologije. Ima dvanaestogodišnje iskustvo u radu sa osobama sa traumatskim iskustvom. Licencirana je stručna…

Doc. dr Dragica Koldžin

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Magistarski rad pod naslovom Regionalna inovaciona politika u Evropskoj uniji – stanje i mogućnosti za AP Vojvodinu…

Doc. dr Vera Medić

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1991. godine. Zvanje magistra finansijskog menadžmenta stekla je2002. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je iz oblasti strategijskog menadžmenta 2009….

Doc. dr Bogdan Tomić

Doc. dr Bogdan Tomić

Diplomirao i magistrirao na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu, a doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u…