Fakultet za sport i turizam

MA Valentina Đorić

MA Valentina Đorić

Student je završne godine Doktorskih studija anglistike (oblast lingvistike) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobitnica je brojnih nagrada i stipendija za najbolje studente tokom studiranja….

MA Danijela Čolić

MA Danijela Čolić

Završila je osnovne i master studije Nemačkog jezika i nemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za…

MSc Dragan Grujičić

MSc Dragan Grujičić

Dragan Grujičić je rođen 1979. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu sa odličnim uspehom. Osnovne i master studije je…

Doc.dr Vesna Barzut

Doc.dr Vesna Barzut

Osnovne i master studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Doktorirala je iz oblasti kognitivne psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje…

Doc. dr Ivana Novakov

Doc. dr Ivana Novakov

Osnovne, master i doktorske studije psihologije završila je na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Praktično iskustvo u oblasti…

Doc. dr Maja Dimitrijević

Doc. dr Maja Dimitrijević

Poseduje dugogodišnje iskustvo u visokom obrazovanju, kao i u softverskoj industriji – spoj teorije i prakse. Širok spektar oblasti interesovanja uključuje softversko inženjerstvo, strukture baza…

Doc.dr Ranko Rajović

Doc.dr Ranko Rajović

Ranko Rajović specijalista interne medicine, magistar neurofiziologije i doktor sportskih nauka. Predaje na Fakultetu za sport i turizam TIMS u Novom Sadu. Saradnik je UNICEF-a…

Doc. dr Nikolina Kuruzović

Doc. dr Nikolina Kuruzović

Osnovne, magistarske i doktorske studije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i Beogradu iz oblasti Razvojne i Socijalne psihologije. Pohađala je četvorogodišnju edukaciju iz Integrativne…