Fakultet za sport i psihologiju

MA Valentina Đorić

MA Valentina Đorić

Student je završne godine Doktorskih studija anglistike (oblast lingvistike) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobitnica je brojnih nagrada i stipendija za najbolje studente tokom studiranja….

MA Danijela Čolić

MA Danijela Čolić

Završila je osnovne i master studije Nemačkog jezika i nemačke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2008. godine zaposlena je na Fakultetu za…

MSc Ivana Aleksic

MSc Ivana Aleksic

Diplomirani pedagog master. Doktorand je na Odseku za pedagogiju, Filozofskog Fakulteta u Novom Sadu, gde je završila osnovne i master studije 2014. godine. Aktivno se bavi istraživanjem…

Dragana Brdarić Leka

Dragana Brdarić Leka

Diplomirani psiholog master sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Doktorand na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa visokom naučnom produkcijom na temu psihološke rezilijentnosti, pozitivnih…

MSc Marija Volarov

MSc Marija Volarov

Doktorand je na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je i masterirala 2016. godine u oblasti kliničke psihologije. Od 2013. godine bavi se…

MSc Dragan Grujičić

MSc Dragan Grujičić

Dragan Grujičić je rođen 1979. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završio osnovnu i srednju medicinsku školu sa odličnim uspehom. Osnovne i master studije je…

Doc. dr Nikolija Rakočević

Doc. dr Nikolija Rakočević

Doktorirala je na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, u oblasti kliničke psihologije. Svoj višegodišnji naučno-istraživački rad dominantno je posvetila oblasti psihoterapije. Edukovana je iz…

Doc. dr Ivana Novakov

Doc. dr Ivana Novakov

Osnovne, master i doktorske studije psihologije završila je na Odseku za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa kliničko-psihoterapijskim usmerenjem. Praktično iskustvo u oblasti…