Fakultet za sport i psihologiju

Program razvoja turizma opštine Senta

Naručilac: opština Senta
Godina: 2017.

 

Program razvoja turizma opštine Senta je koncipiran kao dokument kojim se usmerava razvoj turizma u opštini Senta u cilju identifikacije turizma kao jednog od osnovnih razvojnih potencijala ove opštine. Postizanje ovog cilja podrazumevalo je identifikaciju i realno sagledavanje resursa opštine Senta koji se mogu aktivirati u funkciji razvoja turizma, kao i prepoznavanje interesa svih učesnika turističkog tržišta. Za projektovani program razvoja turizma sačinjen je nacrt marketinškog akcionog plana u cilju povećanja tržišne vidiljivosti turističke ponude opštine Senta.