Fakultet za sport i psihologiju

SLUČAJ PETROVARADIN – Managing Historic Urban Landscapes

U realizaciji projekta, pored Fakulteta učestvovali su i Edinburgh World Heritage, Europa Nostra i Global Observatory on Historic Urban Landscapes, sve u okviru projekta Novi Sad prestonica kulture 2021.

Publikacija DOSSIER PETROVARADINkoju možete preuzeti ispod rezultat je evaluacije projekta i predstavlja zbornik radova.

 

Dossier_Petrovaradin_Web (PDF)