Fakultet za sport i psihologiju

Unapređenje onlajn promocije turističkih destinacija Vojvodine

Projekat Unapređenje onlajn promocije turističkih destinacija Vojvodine, osmislio je i realizovao Fakultet za sport i turizam uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Projekat je realizovan u tri faze u periodu od 15. novembra 2014. do 17. marta 2015. godine.

U prvoj fazi istraživanja pripremljena je ekspertiza u kojoj je data analiza postojećih onlajn prezentacija turističkih organizacija Vojvodine.

U drugoj fazi realizacije projekta organizovana je edukacija zaposlenih u turističkim organizacijama Vojvodine. Zaposleni su upoznati sa mogućnostima upotrebe savremenih pristupa razvoju onlajn prezentacija u turizmu koji umnogome utiču na efikasnije korišćenje budžeta namenjenog promociji turizma i brendiranju destinacija.

U trećoj fazi, nakon završetka edukacije uz stručnu tromesečnu pomoć realizatora edukacije, zaposleni u turističkim organizacijama su imali mogućnost da unapređuju internet prezentacije svojih organizacija.

Rezultati projekta se ogledaju u unapređenju onlajn prezentacija turističkih organizacija čiji zaposleni su pohađali edukaciju. Veća zastupljenost različitih inovatnivnih sadržaja (blogovi, interaktivni sadržaji na sajtovima društvenih mreža, geomapirani sadržaji) koji su vidljivi na sajtovima ovih turističkih organizacija rezultuju i većom vidljivošću destinacija i stvaranju poverenja kod potencijalnih posetilaca u objektivnost informacija i preporuka.

U realizaciji projekta učestvovali su doc. dr Bojana Radenković Šošić, asistenti Goran Tomka i Jelena Farkić i informatičar Jovan Plećaš.