Fakultet za sport i psihologiju

Projekti koji se realizuju u Centru za istraživanja turizma

U Centru za istraživanja turizma Tims.Ilan pri Fakultetu za sport i turizam vrše se srednjoročni i kratkoročni projekti iz oblasti turizma. Ovi projekti imaju za cilj, pored doprinosa naučnoj misli i razvoja naučne metodologije, unapređenje i razvoj odgovornog turizma u našoj zemlji. Rezultati ovih projekata su jasno vidljivi i ogledaju se u objavljenim monografijama, naučnim radovima i saopštenjima na naučnim konferencijama.

Projekti koji se realizuju u Centru za istraživanja turizma