Fakultet za sport i psihologiju

TIMS. Acta (2011) Vol 5 No2

Lepo je kada kraj jedne uspešne kalendarske godine obeleži i izlazak novog broja naučnog časopisa. Ovoga puta podjednako su zastupljeni radovi obe naučne oblasti koje se izučavaju na Fakultetu za sport i turizam. Priliku da svoja naučna saznanja podele sa čitaocima tims.acte dobili su i mladi doktoranti našeg Fakulteta, ali i Fakulteta za turizam iz Bara.

!!! Impressum
!!! Naslovna
!!!Recenzenti
No.1_Veljovic_AKTUELNI_ISTRAZIVACKI_PROBLEMI_U_SPORTSKIM_NAUKAMA
No.2_Sebek_RAZVOJ_NOVE_TURISTICKE_DESTINACIJE_U_SJEVERNOM_DIJELU_CRNOGORSKIH_PROKLETIJA
No.3_Milosevic_TENDENCIJE_U_URBANOM_TURIZMU
No.4_Djordjevic_KONCEPT_LANCA_ANIMACIJE_U_TURIZMU
No.5_Djokic_EFEKAT_UPOTREBE_ENERGETSKOG_PREPARATA_NOX_PUMP_NA_FIZICKU_AKTIVNOST