Fakultet za sport i psihologiju

TIMS. Acta (2013) Vol 7 No 1

Uvažavajući ideje, ciljeve i rezultate prethodnog Uredništva, novi uređivački tim časopisa TIMS. Acta nastavlja da radi na većoj vidljivosti i otvorenosti časopisa. U tom smislu neki preduzeti koraci su već rezultirali opipljivim rezultatima – časopis je vidljiv na SSCI listi i preko Repozitorijuma Narodne biblioteke dostupan i u elektronskom obliku, na adresi http://scindeks-repozitorijum.ceon.rs.
Minimalne izmene načinjene u cilju poboljšanja kvaliteta i unapređenja tehničkih standarda, dostupne su u dokumentu Uputstvo za autore. U nadi da će do sada učinjeno biti sjajna odskočna daska i za one autore koji do sada nisu imali prilike da objavljuju u našem časopisu, srdačno vas pozivamo da postanete deo našeg autorskog tima. Ujedno koristimo priliku da Vas obavestimo da je rok za predaju radova za decembarski broj (Vol 7 No 2) 15. septembar 2013.
Urednica
doc. dr Violeta Zubanov

!!! Impressum
!!! Naslovna
No.1_Rendulić__Hidrokineziterapija u termomineralnoj vodi
No. 2_Radenković_Marketing sadržaja – novi oblik postmodernističkih komunikacija u turizmu
No. 3_Đorđević_Figurativnost ličnosti turista i turističkih putovanja
No. 4_Isaković_Preciznost – motorička sposobnost koja opisuje uspešnog košarkaša
No. 5_Mišković_Stavovi studenata turizma o uticaju stručne prakse na izbor budućeg zanimanja i upravljanje karijerom
No. 6_Kocevski_Proizvodni miks rekreativnog turizma Balkanskog skautskog centra

Uputstvo za autore2013