Fakultet za sport i psihologiju

TIMS Acta (2013) Vol 7 No 2

Nova 2014. godina je za Redakciju i naše autore dobro počela: osim velikog interesovanja autora iz čitavog regiona za objavljivanje u našem časopisu, na Sv. Jovana smo obavešteni i o činjenici da je po novoj kategorizaciji  časopis Tims.acta klasifikovan u kategoriju M52. Pregalački rad, stalno inoviranje sadržaja i tema, kao i spremnost za promene uređivačkog tima su donele prave rezultat. Broj koji je pred vama je sam po sebi argument u prilog izrečenom.
Redakcija Tims.acta