Fakultet za sport i psihologiju

TIMS Acta (2015) Vol 9 No 1

Nova godina je za Redakciju TIMS Acta počela radno i, nama se čini, prilično uspešno. Konferencija ,,Turizam i razvoj”, u organizaciji Fakulteta za sport i turizam iz Novog Sada i Fakulteta za turizam iz Brežica, okupila je naučne radnike iz čak osam zemalja, pa je tako i broj autora, zainteresovanih da objavljuju u našem časopisu, značajno povećan.
Sigurni smo da ćete, kao i do sada, pomno iščitati  izuzetno zanimljive radove iz ovog broja (Vol 9 No 1) i  da ćemo nastaviti uspešnu saradnju.
Rok za prijavu radova za sledeći broj je 2. mart  2015.
Vaša Redakcija TIMS Acta