Fakultet za sport i psihologiju

TIMS Acta (2015) Vol 9 No 2

Uspešan završetak letnjeg semestra 2015. Redakcija Tims Acta i ove godine obeležava radno. Novi broj našeg časopisa TIMS Acta (2015) Vol 9 No 2 je pred vama. Kao i uvek do sada radujemo se nastavku saradnje sa našim starim autorima i pozivamo nove da uđu u naš svet uspešnih!
Rok za prijavu radova za sledeći broj je 28. oktobar  2015.
Neka predstojeći period letnjeg opuštanja donese novu stvaralačku sinergiju!
Vaša Redakcija TIMS Acta

!!!_Naslovna
!!!_Impresum
No1_Voll_Mosedale_Political-economic_transition_in_Georgia_and_its _implications_for_tourism_in_Svaneti

No2_Lipovsek_Kesic_Commodification_of_culture_in_fiction-induced_tourism
No3_Sung_New_functions_of_old_cities-the_case_of_east_Germanys_small_sized_cities
No4_Markovic_Zubanov_Djeri_Socijalizacija_kao_faktor_uticaja_na_zadovoljstvo_učesnika_planinarskog_maratona_na_Fruškoj_gori
No5_Moira_Mylonopoulos_Kontoudaki_Gastronomy_as_a_form_of_cultural_tourism_A_Greek_typology No6_Zedi_Lanji_Hnis_Studija_slučaja_inkubacije_turističkih_aktivnosti_u_regionu_Subotice_kao_šansa_upravljanja_turizmom No7_Kurez_Prevolsek_Influence_of_security_threats_on_tourism_destination_development No8_Tomic_Markovic_Primena_reedukacije_psihomotorike_u_tretmanu_razvojne_verbalne_dispraksije No9_Jajic_Tisma_Peric_Značaj_fitnes_kampova_za_razvoj_sportskog_turizma