Fakultet za sport i psihologiju

TIMS Acta (2016) Vol 10 No 1

Fleksibilna uređivačka politika, otvorenost ka savremenim temama i novim autorima rezultirale su još jednim nadasve zanimljivim brojem našeg časopisa. Godinu u kojoj TIMS Acta obeležava prvu dekadu izlaženja, započinjemo novim brojem časopisa Vol 10 No1, koji je pred vama i nudi kao i uvek do sada niz kvalitetnih naučnih radova koji daju uvid u interdisciplinarni karakter našeg časopisa. Pozivamo vas da i ubuduće budete deo TIMS Acta tima koji dobija!
Rok za prijavu radova za sledeći broj je 29. april  2016.

Vaša Redakcija TIMS Acta

!!! Naslovna
!!! Impresum
No1_Djordjevic_Secanje_kao_faktor_oblikovanja _zelja_turista
No2_Mylonopoulos_Moira_Kikilia_The_travel_advice_as_an_inhibiting_factor_of_tourist_movement
No3_Cveticanin_Miskovic_Milošević_Skrbic_Kulturne_manifestacije_kao_turisticki_proizvod_Vojvodine  
No4_Nesic_M_Nesic_B_Peric_Valorizacija_programa_rekreativnog_pesacenja_namenjenog_zenama_srednje_dobi
No5_Rosi_Jurse_Market_orientation_of_business_schools_and_development_of_professional_competencies_of_students_in_the_tourism_business
No6_Radenkovic_Sosic_Peric_Uspeh_marketinga_sadrzaja_u_turizmu-znacaj-testiranja_instrumenta.
No7_Radovic_Arabska_Why_should_security_aspects_be_more_seriously_considered_in_development_of_Serbian_tourism_industry?