Fakultet za sport i psihologiju

TIMS Acta (2017) Vol 11 No 1

U novu 2017. godinu, ulazimo radno – novi broj TIMS Acta (Vol 11 No1) je pred vama. Zahvaljujući mogućnostima elektronskog uređivanja časopisa, od ovog broja radove koji su objavljeni u Tims Acta, možete pogledati i preuzeti direktno sa veb stranice našeg časopisa na Aseestant platformi.

Ovim brojem započinjemo drugu dekadu objavljivanja časopisa i nadamo se vašoj, još intenzivnoj kreativnoj sinergiji, i, kao i do sada, kvalitetnim radovima. 

Rok za prijavu radova za naredni broj je 9. maj 2017. godine.

 1. UTICAJ INFORMACIONO–KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA NA PREOBLIKOVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA U SRBIJI
  Jasmina Jović, Predrag Radovanović
 2. EFEKTI PRIHODA OD TURIZMA NA PLATNI BILANS CRNE GORE
  Maja R Veličković, Dragica Tomka
 3. ANALIZA OBJEKTIVNIH POKAZATELJA RAZVIJENOSTI TURIZMA U CRNOJ GORI
  Srđan Milošević
 4. USKLAĐIVANJE RODNIH ULOGA KAO OSNOVA KVALITETA ŽIVOTA
  Ana Nešić
 5. EFEKTI VISOKO INTENZIVNOG TRENINGA NA TELESNI SASTAV ŽENA
  Nikola Aksović, Marko Aleksandrović, Bojan Jorgić
 6. NOVE TENDENCIJE U DIZAJNIRANJU TRENAŽNOG PROCESA MLADIH
  Bojan Međedović, Romana Romanov
 7. ISPRAVKA: KVALITET USLUGE GARNI HOTELA U NOVOM SADU (Vol. 10, br. 2, str. 93-98, 2016)
  Milan Ivkov, Ivana Blešić, Miloš Miljković