Fakultet za sport i psihologiju

TIMS Acta (2018) Vol 12, No 1

Komunikacija, kao sine qua non u savremenom društvu, je u kontekstu modernog poslovanja u značajnoj meri prepoznata i u najnovijem broju časopisa TIMS Acta (Vol 12, No1).
Redakcija je uverena da ćete i ovoga puta biti zaintrigirani i svojim prilozima, koje za novi broj očekujemo do 28. juna 2018. godine, učiniti da multidsciplinarni pristup koji negujemo i u budućnosti rezultira optimalnim kvalitetom radova.
Pozivamo vas da i dalje prilažete svoje radove i time doprinesete kvalitetu časopisa Tims Acta.

 

Vesela Radović, Zoran Katanić, Lato Pezo
Stefan Đorđević, Nebojša Mitrović, Jovana Zrnzević, Martin Kudlaček, Bojan Jorgić
Aleksandar Božić, Violeta Zubanov
Nevena Beljanski
Dušanka Đurović, Jelena Sokić
Vladan Joldžić, Ana Batrićević, Vera Batanjski
Zorica Đurić