Fakultet za sport i turizam

Tomka, Holodkov, Jegdić, Škrbić, Milošević, Džakić, Farkić – Turistički klaster Subotice, 2011