Fakultet za sport i turizam

Prostori, kultura, teorija i praksa

Prostori, kultura, teorija i praksa

U okviru predmeta Resursi u turizmu na prvoj godini studijskog programa Menadžment i biznis u turizmu proučavaju se kulturni resursi, u koje se ubrajaju kulturna dobra…

TIMS Acta (2018) Vol 12, No 1

Komunikacija, kao sine qua non u savremenom društvu, je u kontekstu modernog poslovanja u značajnoj meri prepoznata i u najnovijem broju časopisa TIMS Acta (Vol 12,…

Konkurs za osposobljavanje kadrova u sportu

Konkurs za osposobljavanje kadrova u sportu

Obaveštavamo sve zainteresovane da od 24. januara 2018. godine počinje prijavljivanje na konkurs za sticanje zvanja sportski operativni trener, sportski instuktor specijalista, sportsko rekreativni voditelj,…

Erasmus+

Erasmus+

U sklopu programa Erasmus+, prof. dr Violeta Zubanov je u periodu od 15. do 21. decembra 2017. godine boravila na Fakultetu za turizam u Brežicama,…

Ugovor o saradnji sa FSS

Ugovor o saradnji sa FSS

Dekan fakulteta prof.dr Dušan Perić i profesor doc.dr Bogdan Tomić, su u ponedeljak 18. decembra u Fudbalskom savezu Srbije prisustvovali potpisivanju ugovora o saradnji u…