Fakultet za sport i turizam

Kviz znanja iz oblasti sporta

Fakultet za sport i turizam 18. maja 2017. organizuje tradicionalni sportsko-edukativni događaj pod nazivom „Kviz znanja iz oblasti sporta“. Programom je predviđeno da se održe…

Fitnes Stav 5

FITNES STAV 513. maj 2017. Fakultet za sport i turizam, Radnička 30a, Novi Sad FITNES / SNAGA / KVALITET ŽIVOTA Fakultet za sport i turizam…

Maturanti na TIMS-u

U sklopu dugogodišnje saradnje, Maturanti Srednje škole „Svetozar Miletić” iz Novog Sada (ogledno odeljenje, smer turistički tehničar) su posetili Fakultet za sport i turizam. Tom prilikom…

TIMS Acta (2017) Vol 11 No 1

U novu 2017. godinu, ulazimo radno – novi broj TIMS Acta (Vol 11 No1) je pred vama. Zahvaljujući mogućnostima elektronskog uređivanja časopisa, od ovog broja…